Programma

12 - Overhead

Dit programma is nieuw en omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Begroot € 1.844
Realisatie € 1.186
Afwijking € 658