Overzicht van baten en lasten en toelichting

Programma's /

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Resultaat

resultaatgebieden

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

2016

2017

2017

2016

2017

2017

2016

2017

2017

Algemeen bestuur

Lasten

4.128.933

2.831.660

2.747.707

0

0

0

4.128.933

2.831.660

2.747.707

Baten

-895.157

-812.913

-910.729

-2.282

-78.000

-59.450

-897.439

-890.913

-970.179

Saldo

3.233.776

2.018.747

1.836.978

-2.282

-78.000

-59.450

3.231.494

1.940.747

1.777.528

1.1 - Bestuur

Lasten

4.128.933

2.831.660

2.747.707

0

0

0

4.128.933

2.831.660

2.747.707

Baten

-895.157

-812.913

-910.729

-2.282

-78.000

-59.450

-897.439

-890.913

-970.179

Saldo

3.233.776

2.018.747

1.836.978

-2.282

-78.000

-59.450

3.231.494

1.940.747

1.777.528

Integrale veiligheid

Lasten

2.562.362

2.345.364

2.249.870

0

0

0

2.562.362

2.345.364

2.249.870

Baten

-125.988

-169.492

-125.446

-25.943

-12.685

-12.685

-151.931

-182.177

-138.131

Saldo

2.436.374

2.175.872

2.124.424

-25.943

-12.685

-12.685

2.410.431

2.163.187

2.111.739

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.562.362

2.345.364

2.249.870

0

0

0

2.562.362

2.345.364

2.249.870

Baten

-125.988

-169.492

-125.446

-25.943

-12.685

-12.685

-151.931

-182.177

-138.131

Saldo

2.436.374

2.175.872

2.124.424

-25.943

-12.685

-12.685

2.410.431

2.163.187

2.111.739

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

5.021.598

3.558.441

3.450.374

1.051.061

1.941.595

925.095

6.139.723

5.500.036

4.375.468

Baten

-751.306

-457.477

-446.318

-793.815

-1.337.305

-31.805

-1.612.185

-1.794.782

-478.123

Saldo

4.270.293

3.100.964

3.004.055

257.246

604.290

893.290

4.527.539

3.705.254

3.897.345

3.1 - Verkeer / Parkeren

Lasten

1.012.401

472.716

435.870

101.480

1.016.500

0

1.180.945

1.489.216

435.870

Baten

-493.584

-28.553

-42.452

-77.605

-1.048.305

-31.805

-638.254

-1.076.858

-74.257

Saldo

518.817

444.163

393.418

23.874

-31.805

-31.805

542.691

412.358

361.613

3.2 - Openbare ruimte

Lasten

4.009.197

3.085.725

3.014.503

949.581

925.095

925.095

4.958.778

4.010.820

3.939.598

Baten

-257.722

-428.924

-403.866

-716.209

-289.000

0

-973.931

-717.924

-403.866

Saldo

3.751.476

2.656.801

2.610.637

233.372

636.095

925.095

3.984.848

3.292.896

3.535.732

Economische zaken

Lasten

1.242.103

754.371

742.177

0

0

0

1.242.103

754.371

742.177

Baten

-579.205

-427.551

-488.762

-61.738

-20.754

-20.754

-640.943

-448.305

-509.516

Saldo

662.897

326.820

253.416

-61.738

-20.754

-20.754

601.159

306.066

232.662

4.1 - Economische zaken

Lasten

1.242.103

754.371

742.177

0

0

0

1.242.103

754.371

742.177

Baten

-579.205

-427.551

-488.762

-61.738

-20.754

-20.754

-640.943

-448.305

-509.516

Saldo

662.897

326.820

253.416

-61.738

-20.754

-20.754

601.159

306.066

232.662

Jeugd en Onderwijs

Lasten

10.216.991

9.615.697

9.706.672

0

1.100.000

0

10.216.991

10.715.697

9.706.672

Baten

-1.225.905

-800.320

-869.342

-870.125

-3.623.940

-3.007.333

-2.096.030

-4.424.260

-3.876.675

Saldo

8.991.087

8.815.377

8.837.330

-870.125

-2.523.940

-3.007.333

8.120.962

6.291.437

5.829.997

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Lasten

10.216.991

9.615.697

9.706.672

0

1.100.000

0

10.216.991

10.715.697

9.706.672

Baten

-1.225.905

-800.320

-869.342

-870.125

-3.623.940

-3.007.333

-2.096.030

-4.424.260

-3.876.675

Saldo

8.991.087

8.815.377

8.837.330

-870.125

-2.523.940

-3.007.333

8.120.962

6.291.437

5.829.997

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

5.359.572

4.454.642

3.886.170

379.975

229.893

229.893

5.739.547

4.684.535

4.116.063

Baten

-1.083.074

-1.582.007

-1.037.272

-1.524.966

-605.720

-453.842

-2.608.040

-2.187.727

-1.491.114

Saldo

4.276.498

2.872.635

2.848.898

-1.144.991

-375.827

-223.949

3.131.507

2.496.808

2.624.949

6.1 - Cultuur

Lasten

1.786.764

1.497.288

1.486.995

125.000

0

0

1.911.764

1.497.288

1.486.995

Baten

-149.431

-154.796

-164.195

-339.861

-54.267

-50.726

-489.292

-209.063

-214.921

Saldo

1.637.333

1.342.492

1.322.800

-214.861

-54.267

-50.726

1.422.472

1.288.225

1.272.074

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

3.572.808

2.957.354

2.399.175

254.975

229.893

229.893

3.827.783

3.187.247

2.629.068

Baten

-933.644

-1.427.211

-873.077

-1.185.104

-551.453

-403.116

-2.118.748

-1.978.664

-1.276.193

Saldo

2.639.164

1.530.143

1.526.098

-930.129

-321.560

-173.223

1.709.035

1.208.583

1.352.875

Werk en Inkomen

Lasten

13.685.153

13.081.241

12.831.786

0

0

0

13.685.153

13.081.241

12.831.786

Baten

-5.261.957

-6.273.687

-6.010.457

-34.734

-40.000

-40.000

-5.296.691

-6.313.687

-6.050.457

Saldo

8.423.195

6.807.554

6.821.329

-34.734

-40.000

-40.000

8.388.462

6.767.554

6.781.329

7.1 - Werk

Lasten

4.817.290

4.487.389

4.281.600

0

0

0

4.817.290

4.487.389

4.281.600

Baten

-24.660

-28.992

-40.163

0

-20.000

-20.000

-24.660

-48.992

-60.163

Saldo

4.792.630

4.458.397

4.241.437

0

-20.000

-20.000

4.792.630

4.438.397

4.221.437

7.2 - Inkomen

Lasten

8.867.863

8.593.852

8.550.186

0

0

0

8.867.863

8.593.852

8.550.186

Baten

-5.237.297

-6.244.695

-5.970.294

-34.734

-20.000

-20.000

-5.272.031

-6.264.695

-5.990.294

Saldo

3.630.566

2.349.157

2.579.892

-34.734

-20.000

-20.000

3.595.832

2.329.157

2.559.892

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.391.711

9.717.981

9.197.146

0

0

0

9.391.711

9.717.981

9.197.146

Baten

-886.221

-757.962

-748.710

-238.126

-504.495

187.356

-1.124.347

-1.262.457

-561.354

Saldo

8.505.490

8.960.019

8.448.436

-238.126

-504.495

187.356

8.267.364

8.455.524

8.635.792

8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.391.711

9.717.981

9.197.146

0

0

0

9.391.711

9.717.981

9.197.146

Baten

-886.221

-757.962

-748.710

-238.126

-504.495

187.356

-1.124.347

-1.262.457

-561.354

Saldo

8.505.490

8.960.019

8.448.436

-238.126

-504.495

187.356

8.267.364

8.455.524

8.635.792

Milieu

Lasten

6.490.948

6.125.658

6.031.660

0

0

0

6.490.948

6.125.658

6.031.660

Baten

-5.576.245

-5.502.971

-5.837.895

-52.921

-319.000

-143.848

-5.629.166

-5.821.971

-5.981.744

Saldo

914.703

622.687

193.765

-52.921

-319.000

-143.848

861.782

303.687

49.917

9.1 - Milieu

Lasten

4.212.106

4.098.604

3.804.692

0

0

0

4.212.106

4.098.604

3.804.692

Baten

-3.384.518

-3.266.459

-3.623.063

-52.921

-319.000

-143.848

-3.437.439

-3.585.459

-3.766.911

Saldo

827.588

832.145

181.629

-52.921

-319.000

-143.848

774.667

513.145

37.781

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Lasten

2.278.842

2.027.054

2.226.968

0

0

0

2.278.842

2.027.054

2.226.968

Baten

-2.191.727

-2.236.512

-2.214.833

0

0

0

-2.191.727

-2.236.512

-2.214.833

Saldo

87.115

-209.458

12.136

0

0

0

87.115

-209.458

12.136

Ruimte en bouwen

Lasten

11.971.112

8.531.723

15.314.540

8.194.743

809.997

1.293.719

20.165.855

9.341.720

16.608.259

Baten

-17.749.119

-7.305.614

-13.627.328

-347.058

-1.059.806

-1.875.900

-18.096.177

-8.365.420

-15.503.228

Saldo

-5.778.006

1.226.109

1.687.213

7.847.685

-249.809

-582.182

2.069.678

976.300

1.105.030

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

10.399.181

7.635.194

14.437.658

8.194.743

809.997

1.293.719

18.593.924

8.445.191

15.731.377

Baten

-17.079.227

-6.653.564

-12.611.571

-347.058

-1.059.806

-1.875.900

-17.426.285

-7.713.370

-14.487.471

Saldo

-6.680.046

981.630

1.826.087

7.847.685

-249.809

-582.182

1.167.639

731.821

1.243.905

10.2 - Omgevingsrecht

Lasten

1.571.931

896.529

876.882

0

0

0

1.571.931

896.529

876.882

Baten

-669.892

-652.050

-1.015.757

0

0

0

-669.892

-652.050

-1.015.757

Saldo

902.039

244.479

-138.875

0

0

0

902.039

244.479

-138.875

Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien 

Lasten

5.966.055

635.648

610.366

43.394.855

6.001.007

12.978.389

49.360.910

6.636.655

13.588.755

Baten

-43.736.662

-40.830.799

-40.750.744

-48.257.670

-8.590.722

-15.584.442

-91.994.332

-49.421.521

-56.335.186

Saldo

-37.770.606

-40.195.151

-40.140.378

-4.862.816

-2.589.715

-2.606.053

-42.633.422

-42.784.866

-42.746.430

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Lasten

5.966.055

635.648

610.366

43.394.855

6.001.007

12.978.389

49.360.910

6.636.655

13.588.755

Baten

-43.736.662

-40.830.799

-40.750.744

-48.257.670

-8.590.722

-15.584.442

-91.994.332

-49.421.521

-56.335.186

Saldo

-37.770.606

-40.195.151

-40.140.378

-4.862.816

-2.589.715

-2.606.053

-42.633.422

-42.784.866

-42.746.430

Overhead

Lasten

0

8.648.127

7.964.967

0

434.857

434.857

0

9.082.984

8.399.824

Baten

0

-34.462

-124.842

0

-1.809.887

-1.061.221

0

-1.844.349

-1.186.063

Saldo

0

8.613.665

7.840.126

0

-1.375.030

-626.364

0

7.238.635

7.213.762

12.1 - Overhead

Lasten

0

8.648.127

7.964.967

0

434.857

434.857

0

9.082.984

8.399.824

Baten

0

-34.462

-124.842

0

-1.809.887

-1.061.221

0

-1.844.349

-1.186.063

Saldo

0

8.613.665

7.840.126

0

-1.375.030

-626.364

0

7.238.635

7.213.762

TOTAAL GENERAAL:

Lasten:

76.036.540

70.300.553

74.733.436

53.020.634

10.517.349

15.861.953

129.124.237

80.817.902

90.595.390

Baten:

-77.870.839

-64.955.255

-70.977.844

-52.209.378

-18.002.314

-22.103.925

-130.147.281

-82.957.569

-93.081.769

Saldo:

-1.834.300

5.345.298

3.755.592

811.256

-7.484.965

-6.241.972

-1.023.044

-2.139.667

-2.486.380

RESULTAAT EN TOELICHTING

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 en realisatie 2017’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

 

Toelichting resultaat

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 7 november 2016 excl. 1e wijziging 

401.670

Vastgestelde begrotingswijzigingen  (1 t/m 13)

-377.475

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

366.606

Overhevelingen van 2017 naar 2018 conform 3e financiële rapportage (W14)

1.733.200

Restant saldo onvoorziene uitgaven

15.666

Te verwachten batig saldo 2017

2.139.667

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage:

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen

-90.000

Hogere opbrengst leggen kabels en leidingen 

55.000

Minder verstrekte subsidie t.b.v. voorschoolse voorzieningen 

122.000

Lagere huuropbrengst sporthal 

-69.000

Verhoogde asielinstroom                             

190.500

Lagere rijksbijdrage gebundelde uitkering (buig) / vangnetuitkering

-167.000

Lagere uitgaven minimabeleid (zie ook overlopende posten)

40.000

Hogere opbrengsten inzamelvergoeding PMD afval en lagere af te dragen tarieven voor restafval 

456.000

Riolering ( met name onvoorziene reparaties) 

-222.000

Niet te verhalen kosten particuliere initiatieven (bouwgrondexploitatie)

-203.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan grondexploitaties

-330.000

Vergunningverlening ruimtelijke regelgeving

374.000

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

-51.000

Waardeverminderingen vastgoed (bijstelling naar marktwaarde)

-261.000

Gevolgen dienstverleningsvisie (zie ook overlopende posten)

79.000

Lagere te betalen vennootschapsbelasting

68.000

Lagere opleidingskosten

87.000

Nadelig saldo personeelslasten

-53.000

Overige verschillen (< 50.000)

42.874

Totaal mutaties

68.374

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

2.208.041

Overlopende posten waaraan in 2018 een bestemming wordt gegeven: 

Sociaal cultureel fonds

2.404

Regionale projecten

11.935

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (gvvp)

25.000

Molenstraat 1, aanleg verhardingen rondom de molen

68.000

Minimabeleid, tbv pilot revolving fund voor jongeren met schulden

55.000

Convenant GPR Gebouw

18.000

Nutsvoorzieningen 8 standplaatsen

28.000

Gevolgen dienstverleningsvisie 

70.000

278.339

Batig rekening resultaat

2.486.380

Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2016

2017

2017

2017

Lasten *

6.930

1.009

2.856

3.202

Heffing vennootschapsbelasting

36

36

36

-32

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-133

-133

-73

Onvoorziene uitgaven

23

49

16

0

Totaal lasten

6.989

961

2.775

3.097

* inclusief rekening- en begrotingsaldo

1.023

402

2.124

2.486

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2016

2017

2017

2017

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

4.958

5.247

5.247

5.198

Opbrengst bouwgrondbelasting

4

4

4

7

Opbrengst precariobelasting

109

91

91

95

Opbrengst toeristenbelasting

15

14

14

18

Opbrengst reclamebelasting

58

62

62

55

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.224

19.851

20.678

20.626

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

75

75

76

76

Huishoudelijke hulp toelage

293

0

0

0

Integratieuitkering WMO

1.768

1.890

1.909

1.909

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

3.183

3.292

3.246

3.246

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.914

4.367

4.453

4.453

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.967

3.699

3.572

3.572

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

25

25

40

40

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

1.492

0

0

0

Ontvangen rente (treasury)

0

497

506

533

Overige

Bespaarde rente reserves

1.294

0

0

0

Inkomsten commerciële buitenreclame

38

35

35

38

Overige baten

1.320

898

898

885

Totaal baten 

43.737

40.047

40.831

40.751

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2016

2017

2017

2017

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

36

36

36

-32

Totaal heffing vennootschapsbelasting

36

36

36

-32