Programma

1 - Algemeen bestuur

Dit programma gaat over het Openbaar Bestuur: gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Verder komen de dienstverlening aan inwoners (publiekszaken) en inwoners- en overheidsparticipatie aan bod. Tot slot omvat dit programma de gemeentelijke inspanning in regionale samenwerking.

Regisserende rol bij deregulering en regionale visie. De gemeente regisseert te samen met partners het dienstverleningsbeleid.
Meewerkende rol bij uitvoeringsprogramma notitie inwoners- en overheidsparticipatie.
Dienstverlenende rol bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Begroot € 891
Realisatie € 970
Afwijking € -79