Mutaties in de reserves

RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2017
gewijzigde
begroting

2017
realisatie

2017
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo)

-5.345.298

-3.755.592

-1.589.706

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 1

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Tijdelijke formatie griffie (W13)

1.1

01.01

52.000

52.000

0

- Samenwerking Best Veldhoven doorontw I&A (W02)

1.1

01.05

26.000

7.450

18.550

78.000

59.450

18.550

Programma 3

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Storting in dekk res Slowlane nog vrij te geven (W02 + W07)

3.1

03.02

603.100

0

603.100

- Storting in dekk res Slowlane Ekkersweijer (W07)

3.1

03.02

413.400

0

413.400

- Centrumontsluitingsroute (W07)

3.2

03.07

200.000

0

200.000

- Kwaliteitsplan BOR, wijkrev Leeuwerik (W07)

3.2

03.07

75.000

0

75.000

- Vervanging armaturen (W02)

3.2

03.08

14.000

0

14.000

1.305.500

0

1.305.500

Programma 5

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Vergunningen verkoop schoolwoningen (W07)

5.1

05.08

12.327

0

12.327

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Bijstelling middelen sociaal domein 2017 Jeugd (W11)

5.1

05.10

2.100.000

2.595.720

-495.720

- Expertise digitaal berichtenverkeer Jeugd (W06)

5.1

05.09

79.000

79.000

0

- Extra uitvoeringscapaciteit Jeugd (W05)

5.1

05.09

36.500

36.500

0

2.227.827

2.711.220

-483.393

Programma 6

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Recht van opstal diverse verenigingen (W02 + W14)

6.2

06.12

P210

8.000

630

7.370

Bijdrage uit algemene culturele reserve:

- 2 kunstwerken Les Best (W02)

6.1

06.04

P219

18.000

11.559

6.441

- Restauratie De Mol

6.1

06.04

P188

1.500

-1.500

- Lichtshow Best Lekker

6.1

06.04

P245

5.000

-5.000

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

6.1

06.01

P182

8.600

0

8.600

- Verbouwing culturele hotspot (W07)

6.1

06.01

P212

19.750

24.750

-5.000

54.350

43.439

10.911

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc. (W06)

7.1

07.02

20.000

20.000

0

- Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc. (W06)

7.2

07.03

20.000

20.000

0

40.000

40.000

0

Programma 8

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Bijstelling middelen sociaal domein 2017 WMO (W11)

8.1

08.18

200.000

-419.556

619.556

- Expertise digitaal berichtenverkeer Wmo (W06)

8.1

08.18

9.000

 

9.000

0

- Extra uitvoeringscapaciteit Wmo (W05)

8.1

08.18

117.500

117.500

0

- Extra uitvoeringscapaciteit Wmo (W05)

8.1

08.18

19.000

19.000

0

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (+W02)

8.1

08.17

79.000

6.705

72.295

424.500

-267.351

691.851

Programma 9

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Afronding 3-sterrendossier - initiatieven duurzaamheid (W04)

9.1

09.02

P242

50.000

1.088

48.912

- Afronding 3-sterrendossier - form.uitbr. duurzaamheid (W04)

9.1

09.02

P241

50.000

47.506

2.495

- Inhuur 3-sterrendossier duurzaamheid (W06)

9.1

09.02

P239

76.000

84.920

-8.920

- Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (W02)

9.1

09.02

P145

5.000

2.935

2.065

- Stimulering duurzaamheid Best (W02)

9.1

09.02

P202

138.000

7.400

130.600

319.000

143.848

175.152

Programma 10

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Vergroten groenzone grex Dijkstraten (W09)

10.1

10.11

539.000

 

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W01)

10.1

10.11

323.975

1.791.684

-928.709

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (W07)

10.1

10.01

P152

19.296

2.342

16.954

- Bestemmingsplan buitengebied (W07)

10.1

10.01

P085

54.535

69.233

-14.698

- Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (W02)

10.1

10.01

P036

100.000

0

100.000

- Reconstructie buitengebied (W02)

10.1

10.01

P037

23.000

12.642

10.358

1.059.806

1.875.900

-816.094

Programma 11

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Onttrekking tgv dekkingsreserve buitensportacc. (W14):

11.1

11.02

     -Dakrenovatie Wilhelminaboys (W14)

11.1

11.02

53.000

43.632

9.368

     -Renovatie atletiekbaan (W14)

11.1

11.02

84.000

84.454

-454

     -Lichtmasten Best Vooruit (W14)

11.1

11.02

37.000

35.572

1.428

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Storting in risicoreserve grondexploitaties

11.1

11.02

0

10.128.800

-10.128.800

- Resultaatbestemming jaarrekening 2016 (W02 + W07)

11.1

11.02

1.529.205

1.529.205

0

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (+W07)

11.1

11.02

2.998.921

122.496

2.876.425

- Onttrekking tgv Reserve sociaal domein (W11)

11.1

11.02

2.300.000

2.300.000

0

- Onttrekking tgv dekkingsreserve openbare ruimte (W14):

11.1

11.02

     -Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W14)

11.1

11.02

P240

129.031

111.214

17.817

     -Reconstructie Naestenbest (W14)

11.1

11.02

P233

329.000

100.479

228.521

     -Reconstructie overdekt deel Boterhoek (W14)

11.1

11.02

P234

50.000

48.025

1.975

7.510.157

14.503.876

-6.993.719

Programma 12

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Opdracht aanpassing centrale infrastructuur (W09)

12.1

12.03

90.000

90.000

0

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Doorontwikkeling organisatie

12.1

12.01

200.000

10.862

189.138

- Opschonen archiefblok 2000-2009

12.1

12.03

55.000

0

55.000

- Digitaliseren bouwvergunningen (W02)

12.1

12.03

64.000

0

64.000

- Specialistische inzet opstellen jaarrekening

12.1

12.04

24.480

28.226

-3.746

- Verplichtingenadministratie (W02)

12.1

12.04

P167

25.000

0

25.000

- Fiscale taken (W07)

12.1

12.04

9.500

5.968

3.532

467.980

135.056

332.924

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

13.487.120

19.245.439

-5.758.319

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

12.685

12.685

0

12.685

12.685

0

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

31.805

31.805

0

31.805

31.805

0

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4.1

04.02

5.994

5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen 

4.1

04.02

7.612

7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4.1

04.02

7.148

7.148

0

20.754

20.754

0

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5.1

05.08

19.798

19.798

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5.1

05.08

21.085

21.085

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

5.121

5.121

0

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

5.1

05.08

4.197

4.197

0

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5.1

05.08

55.219

55.219

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5.1

05.08

11.858

11.858

0

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5.1

05.08

0

0

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

29.495

29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

31.045

31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

57.481

57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

4.637

4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

2.248

2.248

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

7.161

7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5.1

05.08

6.358

6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5.1

05.08

1.656

1.656

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

4.923

4.923

0

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (W07)

5.1

05.08

537.933

0

537.933

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (W07)

5.1

05.08

562.067

0

562.067

Dekkingsres. jongerencentrum

5.1

05.09

33.831

33.831

0

1.396.113

296.113

1.100.000

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

7.917

7.917

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys (+ W06)

6.2

06.08

22.426

22.426

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W06 + W09)

6.2

06.08

40.639

24.302

16.337

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W06)

6.2

06.09

75.867

75.867

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

31.132

31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB (+ W06)

6.2

06.09

10.339

10.338

1

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit (+ W06)

6.2

06.09

44.142

44.143

-1

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6.2

06.10

12.295

12.295

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

147.205

147.205

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

3.286

3.286

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

2.269

2.269

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Onderhoud vervanging speelplaatsen (W02 + W07)

6.2

06.18

P170

52.247

29.224

23.023

- Repareren en vervangen speelelementen

6.2

06.18

101.606

0

101.606

551.370

410.403

140.967

Programma 8

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 (+W06)

8.1

08.18

34.022

32.792

1.230

Dekkingsres. Bestwijzer (+W06)

8.1

08.18

42.139

43.369

-1.230

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 

8.1

08.17

3.834

3.834

0

79.995

79.995

0

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

148.627

148.627

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.292

9.291

1

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

2.646

2.647

-1

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.1

11.02

920.000

920.000

0

1.080.565

1.080.565

0

Programma 12

Herwaarderingsreserve gemeentehuis (+ W06)

12.1

12.02

204.325

203.490

835

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.1

12.02

12.706

12.706

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12.1

12.10

29.813

29.813

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12.1

12.02

16.036

16.036

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12.1

12.02

36.804

36.804

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12.1

12.02

3.263

3.263

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12.1

12.01

80.729

80.729

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12.1

12.03

958.231

543.323

414.908

1.341.907

926.164

415.743

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

4.515.194

2.858.486

1.656.708

Totaal bijdragen uit reserves 

18.002.314

22.103.925

-4.101.611

2017

2017

2017

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Dekkingsreserve Slowlane Ekkersweijer (W07)

3.1

03.02

-413.400

0

-413.400

Dekkingsreserve Slowlane nog vrij te geven (W07)

3.1

03.02

-603.100

0

-603.100

-1.016.500

0

-1.016.500

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Dekkingsres. Schoolwon. Zweefheuvel/Wildheuvel (W07)

5.1

05.08

-1.100.000

0

-1.100.000

-1.100.000

0

-1.100.000

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie + correctie (W09)

10.1

10.11

-32.132

-30.620

-1.512

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie + correctie (W09)

10.1

10.11

-777.865

-1.263.099

485.234

-809.997

-1.293.719

483.722

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Bijdrage uit dekkingsres. buitensportaccommodaties (W09)

11.1

11.02

-16.337

-16.337

Storting in reserve sociaal domein:

- Bijdrage uit vrije algemene reserve (W11)

11.1

11.02

-2.300.000

-2.300.000

0

Storting in risicoreserve grondexploitaties

11.1

11.02

0

-10.128.800

10.128.800

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve inv openbare ruimte (W14)

11.1

11.02

0

     -Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W14)

11.1

11.02

P240

-129.031

-111.214

-17.817

     -Reconstructie Naestenbest (W14)

11.1

11.02

P233

-329.000

-100.479

-228.521

     -Reconstructie overdekt deel Boterhoek (W14)

11.1

11.02

P234

-50.000

-48.025

-1.975

- Dekkingsreserve Buitensportacc. (W14)

11.1

11.02

0

     -Dakrenovatie Wilhelminaboys (W14)

11.1

11.02

-53.000

-43.632

-9.368

     -Renovatie atletiekbaan (W14)

11.1

11.02

-84.000

-84.454

454

     -Lichtmasten Best Vooruit (W14)

11.1

11.02

-37.000

-35.572

-1.428

- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W07)

11.1

11.02

-2.998.921

-122.496

-2.876.425

-5.997.289

-12.974.671

6.977.382

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-8.923.786

-14.268.390

5.344.604

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.04

-820.095

-820.095

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.13

-105.000

-105.000

0

-925.095

-925.095

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.08

-90.000

-90.000

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-90.000

-90.000

0

Storting in reserve speelelementen

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.18

-49.893

-49.893

0

-229.893

-229.893

0

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-3.718

-3.718

0

-3.718

-3.718

0

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.1

12.03

-434.857

-434.857

0

-434.857

-434.857

0

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.593.563

-1.593.563

0

Totaal stortingen in reserves

-10.517.349

-15.861.953

5.344.604

Totaal mutaties reserves

7.484.965

6.241.972

1.242.993

Geraamde resultaat

2.139.667

2.486.380

-346.713