Programma

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur en sport en recreatie. Ook de zorg voor het cultureel erfgoed, waaronder monumenten.
Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en vrije tijd. Deze activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid. Ze vormen wellicht eerder een middel dan een doel op zich.

In dit programma komen alle vijf de rollen (dienstverlenend, regisserend, meewerkend, faciliterend, uitvoerend) aan bod.

Participatie
In dit programma gaat het voornamelijk om uitvoerende taken. Op het gebied van sport en erfgoed is er geen sprake van participatie. Voor Cultuur worden bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 culturele organisaties betrokken.

Begroot € 2.188
Realisatie € 1.491
Afwijking € 697