Wet normering topinkomens

Dit betreft in de gemeente Best de volgende functionarissen:

bedragen x € 1

M.J.H.J. Baijens

C.M.M. Noordman

Functiegegevens

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 84.660

€ 113.788

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.542

€ 16.708

Subtotaal

€ 97.202

€ 130.496

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

€ 97.202

€ 130.496

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 80.276

€ 108.881

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.801

€ 14.423

Totale bezoldiging 2016

€ 91.077

€ 123.304

bedragen x € 1

M. Mesdag- Blom

Functiegegevens

Raadsgriffier

Kalenderjaar

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar

01-12 - 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1 maand

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

Individueel toepasselijke maximum gehele periode

€ 24.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 6.181

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 6.181

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging

€ 6.181

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2017 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2017 overschrijden.