Product nummer

Grootboeknummer

Grootboeknummer Oud

Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2016

Begroting 2017 incl. wijzigingen

Werkelijk 2017

Subsidies

2P0103

6001301

6001301

Comité Herdenkingen Best

0

3.300

6.000

2P0201

6140117

6140117

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

0

7.198

7.295

2P0201

6140104

6140104

De Lumens Groep

347

350

350

2P0403

6310409

6310409

Centrummanagement

109.043

99.874

94.692

2P0508

6421104

6421104

Gymnastiekonderwijs

306

1.000

623

2P0601

6510101

6510101

Stichting Cultuurspoor Best (bibliotheek)

531.127

528.640

528.640

2P0601

6511302

6511302

Stichting CultuurSpoor Best (cursusaanbod welzijn)

51.000

51.000

51.000

2P0602

6511304

6511304

Muziek-, dans- en dramaonderwijs

309.428

315.459

307.067

2P0612

6530501

6530501

Jeugd-sportverenigingen Best

31.075

31.000

31.169

2P0612

6530501

6530501

Trainingskosten zwemverenigingen

20.936

21.000

20.791

2P0612

6530501

6530501

Schoolsportolympiade

4.800

4.800

4.800

2P0612

6530501

6530501

Schoolsportkennismaking

1.500

1.650

1.500

2P0604

6540109

6540109

Cultuurorganisaties (div.)

68.604

97.760

96.485

2P0604

6540113

6540113

Lokale Omroep Best

15.635

32.135

32.410

2P0606

6541103

6541103

Monumentensubsidie

7.006

18.250

0

2P0606

6541111

6541111

Subsidieregeling erfgoed

7.000

1.950

2P0613

6550107

6550107

Diverse instellingen

0

404

0

2P0507

6480306

6480306

Voorschoolse voorzieningen

374.722

577.127

451.350

(onderwijsachterstanden GOA, peuterspeelz,)

2P0704

6614107

6614107

Stichting Leergeld

88.000

88.000

88.000

2P0704

6614108

6614108

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.500

2P0704

6614111

6614111

Gemeentelijke kredietbank

13.338

10.000

10.063

2P0705

6670401

6670201

De Lumens Groep

502.082

490.600

490.600

2P0705

6670401

6670201

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.300

6.400

6.300

2P0705

6670401

6670201

MEE (CJVG)

18.417

18.417

18.690

2P0705

6670401

6670201

Preventieactiviteiten huiselijk geweld 

11.400

7.600

7.600

2P0705

6670410

6670213

GGZE cliëntondersteuning

10.322

10.500

10.500

2P0705

6714303

6714204

GGZE collectieve preventie

10.610

13.600

13.165

2P0705

6670412

6670215

GGZE inloopfunctie

86.443

85.000

85.000

2P0705

6670402

6670202

Welzijnsfonds

14.900

20.000

4.000

2P0705

6670411

6661112

Alzheimer Zuidoost-Brabant

8.792

9.515

9.515

2P0705

6670407

6670208

Welzijn Best Oirschot

1.198.996

1.165.406

1.192.626

2P0707

6670501

6670101

Bureau Halt

35.449

35.500

35.445

2P0707

6671501

6670101

GGD Intensivering extra zorg - pedagogische advisering

97.324

99.000

99.000

2P0707

6671501

6670101

Humanitas (Home-start)

28.900

28.900

28.900

2P0707

6671501

6670101

Stichting Best Onderwijs

4.639

19.300

19.300

2P0707

6671501

6670101

Welzijn Best Oirschot

10.000

8.215

8.215

2P0707

6671501

6670101

De Lumens Groep

16.392

16.392

10.029

2P0707

6671501

6670101

Stichting Zuidzorg (deelname jeugdverpleegkundige)

4.293

8.586

8.586

2P0707

6671501

6670101

Overige bijdragen

20.630

0

2P0705

6715301

6715201

Stichting Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg)

345.800

362.950

363.650

2P0705

6670504

6670105

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

43.755

31.000

43.755

2P0705

6670406

6670207

Vrijwilligersorganisaties

93.129

100.558

94.885

2P0705

6670410

6670213

MEE Zuid-Oost Brabant

275.572

276.000

276.000

2P0705

6670413

6661112

Stichting Zelfhulpnetwerk

12.739

12.739

12.738

2P0705

6661112

Welzijn Best Oirschot, valpreventie

0

4.895

4.895

2P0617

6560601

6560601

Bevordering toerisme

14.000

15.000

1.000

 2P0707 

6671501

6671101

Novadic Kentron integrale toegang

50.649

50.649

51.405

 2P0707 

6671501

6671101

GGD integrale toegang

51.611

51.611

52.500

 2P0707 

6671501

6671101

Combinatie Jeugdzorg integrale toegang

82.000

82.000

102.400

 2P0707 

6671501

6671101

Stichting Zuidzorg integrale toegang

44.450

44.450

45.500

 2P0707 

6671501

6671101

MEE Zuidoost-Brabant integrale toegang

44.564

44.564

53.663

 2P0707 

6671501

6671101

De Lumens Groep integrale toegang

319.999

319.999

472.820

 2P0708 

6682202

6682106

Jeugdhulp algemeen

0

34.021

39.710

 2P0705 

6670409

6670210

Buurthuis Vlinderhei

19.543

18.543

19.264

Sub-totaal

5.098.436

5.416.987

5.424.341

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

2P0104

6005101

Metropoolregio Eindhoven (algemene bijdrage)

162.010

181.431

180.780

2P0104

6005102

Metropoolregio Eindhoven (actieplan regio Eindhoven)

102.053

102.988

102.988

2P0104

6005103

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

2.125

40.912

0

2P0104

6005106

Campussamenwerking (Brainport International Desk)

52.754

13.300

13.300

2P0104

6005107

Bijdrage bestuurlijk platform

7.448

8.944

11.481

2P0201

6120102

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1.273.829

1.316.836

1.308.828

2P0403

6310410

Brainport Development

182.322

190.000

179.978

2P0104

6541201

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan streekarchief)

99.402

101.131

101.127

2P0702

6611201

Ergon bedrijven

12.852

16.200

13.000

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel, bijdrage in bestuurskosten

16.217

16.000

16.777

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel

3.592.431

3.303.320

3.304.096

2P0702

6714201

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

446.352

491.690

491.185

2P0901

6721106

Metropool Regio Eindhoven (Milieudienst Regio Eindhoven, afvaltaken)

0

5.216

0

2P1204

6970414

5319001

Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

58.639

97.000

110.416

div.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

291.984

311.672

321.467

Sub-totaal

6.300.418

6.196.640

6.155.423

Overige bijdragen

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

540

540

540

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

540

540

540

2P0302

6210252

Mensgerichte verkeerseducatie

14.505

10.404

32.408

2P0203

6140301

Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

35.059

36.735

35.640

2P0202

6140201

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving

581

0

0

Sub-totaal

51.226

48.219

69.128

Totaal generaal

11.450.080

11.661.846

11.648.892